Specializované vzdělávací zařízení v oblasti BOZP – obor výškový specialista
Nenecháme Vás spadnout

Distribuce osobních ochranných pracovních prostředků

Dodáváme prostředky osobního zajištění proti pádu pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou od renomovaných firem (např. SKYPRO, LANEX, PETZL, TRACTEL, SINGING ROCK, INNOTECH a jiných) dle výběru odběratele s přihlédnutím k specifiku vykonávané práce.

Námi dodávané vybavení a zařízení pro bezpečnou práci ve výškách je v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích a odpovídá příslušným normám ČSN EN a dalším právním předpisům.