Vzdělávací rekvalifikační zařízení akreditované MŠMT, obor výškový specialista
Nenecháme Vás spadnout

Distribuce osobních ochranných pracovních prostředků

Dodáváme prostředky osobního zajištění proti pádu pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou od renomovaných firem (např.UP ONE, LANEX, PETZL, TRACTEL, SINGING ROCK a jiných) dle výběru odběratele s přihlédnutím k specifiku vykonávané práce.

Námi dodávané vybavení a zařízení pro bezpečnou práci ve výškách je v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, nařízením vlády č. 21/2003 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky a odpovídá příslušným normám ČSN EN a dalším právním předpisům.